Høringssvar

Joan-Søstrene er høringspart i forhold til lovændringer inden for området seksualiseret vold mod kvinder, og har o den forbindelse afgivet en række høringssvar. Joan-Søstrene har også flere gange haft foretræde for Folketingets Retsudvalg samt forskellige ministre m.v.

Her kan du læse Joan-Søstrenes høringssvar: