Politisk arbejde

Joan-Søstrenes politiske arbejde er altid baseret i erfaringer fra Joan-Søstrenes rådgivning, hvor vi møder voldsudsatte kvinders virkelighed.

På vores fællesmøder, supervision og seminarer bringer vi rådgivningserfaringer sammen med den viden, Joan-Søstrenes medlemmer i øvrigt kan bidrage med. Hvilke problemer træder frem? Hvad er mest presserende? Hvem kan bidrage med hvad?  

På nogle områder er lovgivningen mangelfuld. Andre gange er lovgivning om rettigheder og pligter i orden, men bliver måske ikke ført ud i livet af de ansvarlige offentlige myndigheder. Og nogle problemer handler om noget helt andet end jura. På den baggrund formulerer vi synspunkter, løsningsforslag og politiske forslag, som vores bidrag til samfundsdebatten.

Joan-Søstrene er høringspart i forhold til lovændringer på det strafferetlige område seksualiseret vold mod kvinder og har i den forbindelse afgivet en række høringssvar, som du kan læse her.

Joan-Søstrene holder jævnligt møder med relevante aktører på området, eksempelvis ministre og ordførere fra relevante fagområder. Vi anmoder undertiden om foretræde for relevante udvalg, og vi afholder kampagner og arrangementer, alene eller sammen med andre organisationer. 

Joan-Søstrene er medlem af Landsforeningen Spor, Digitalt Ansvar, Kvinderådets Nationale Voldsobservatorium og Rådet for Menneskerettigheder.

Vi samarbejder desuden med en lang række offentlige myndigheder, samt nationale og internationale organisationer. Vi prioriterer særligt Europarådets ekspertgruppe Grevio, som løbende følger, hvordan Danmark implementerer Istanbul-konventionen (Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet).

Det er vores erfaring, at seksuelle overgreb, der ikke bliver bearbejdet, er ødelæggende fysisk, psykisk og socialt. Vi ser seksualiseret vold mod kvinder som et demokratisk problem, som vedrører meget store dele af samfundet. Derfor er det afgørende med forebyggelse, beskyttelse og adgang til rådgivning samt relevante og tilstrækkelige behandlingstilbud uden lang ventetid.