Forebyggelse

På det politiske plan arbejder vi for:

Forebyggelse af voldtægt og parforholdsvold

  • Sikre forskningsbaseret tværfaglig viden om forebyggelsesstrategier og effekten af forskellige mulige primære forebyggelsesindsatser, f.eks. i daginstitutionsalder og skolealder.
  • Implementering af systematisk primær forebyggelse af seksuel vold og parforholdsvold for alle, og særlig indsats for udsatte grupper.
  • Sikre seksualundervisning med fokus på børn og unges perspektiver og erfaringer, ikke mindst kønnede erfaringer.
  • Kortlægning af gerningspersoners psykologiske profiler med henblik på undersøgelse af mulige forebyggelsesindsatser.