Voldtægt

Hvad er voldtægt?

I foreningen Joan-Søstrene arbejder vi ud fra en bred definition af voldtægt. Det vil sige, vi definerer voldtægt som al seksuel aktivitet, som har været uønsket og som har været gennemført på en hensynsløs måde, hvor gerningspersonen/gerningspersonerne har udvist en ligegyldighed over for kvinden, der er blevet seksuelt udnyttet. Voldtægt er således ikke kun seksuel aktivitet, hvor der har været fysisk tvang eller trusler om vold. Fra vores rådgivning ved vi, at der mange andre måder, som kvinder kan blive seksuelt udnyttet på. Voldtægt er for eksempel også hvis

- du bliver seksuelt udnyttet, mens du sover

- du bliver seksuelt udnyttet, når du er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer

- du bliver udsat for vedvarende pres, for til sidst at følge dig psykisk presset til at have seksuel aktivitet

- du bliver plaget om sex eller bliver bedt om at bevise, at du elsker en person ved at have sex med personen

- du har sex med en person, men beder personen om at stoppe, og personen ikke gør det

- at du har sex med en person, som under den seksuelle aktivitet presser dig til seksuelle handlinger, som du ikke har lyst til

Dette er blot nogle eksempler på de forskellige former voldtægt, som vi møder i vores rådgivning, og som alle har det til fælles, at gerningspersonen/gerningspersonerne har udvist ligegyldighed og hensynsløshed overfor kvinden.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at voldtægt ikke kun foregår mellem personer, der ikke kender hinanden i forvejen. Faktisk bliver de fleste tilfælde begået af en ven, bekendt, kollega eller partner eller eks-partner. For nogle kan det at have sex i et parforhold også være overgreb, når det udelukkende foregår på kæresten eller ægtefællens præmisser, uden hensyn til den anden.

Hvilke følgevirkninger kan komme efter voldtægt?

Kvinder der har været udsat for voldtægt kan opleve mange forskellige typer af negative følgevirkninger. At opleve negative følgevirkninger er et tydeligt tegn på, at der er foregået et overgreb. Men det er omvendt ikke et tegn på, at du ikke har været udsat for et overgreb, bare fordi du ikke oplever de følgevirkninger, som vi beskriver her.  For nogle vil følgevirkningerne komme med det samme, mens andre kvinder kan opleve, at de kommer efter længere tid – nogle gange år efter overgrebet. Det er naturligt, fordi vores krop er sådan indrettet, at kroppen husker overgrebet, også selvom man måske prøver at glemme det. Nogle af de typiske konsekvenser efter voldtægt, som vi ser i vores rådgivning er

 • flashbacks
 • mistillid til mænd/frygt for mænd
 • svært ved intimitet og sex
 • svært ved at mærke sin krop og være mentalt til stede under sex
 • dissociation
 • koncentrationsbesvær i forbindelse med for eksempel studier eller arbejde
 • skyldfølelse over overgrebet
 • skamfølelse over overgrebet
 • selvskadende handlinger
 • lav selvværdsfølelse
 • nedtrykthed
 • følelse af ensomhed og isolation fra venner

Listen med de negative følgevirkninger, som vi har skrevet her ovenfor, er kun eksempler på effekter, som vi ser i vores rådgivning. Der kan være mange andre.

Hvad kan du gøre, hvis du er i tvivl om det, som du har været udsat for, er voldtægt?

I samfundet er der ofte en opfattelse af, at voldtægt foregår med fysisk vold eller fysisk tvang. Den opfattelse kan gøre, at man kan blive i tvivl om det, som man nu har været udsat for rent faktisk er voldtægt, hvis ikke der har været fysisk vold eller fysisk tvang. Det bedste vi kan råde dig, som har været udsat for en rigtig ubehagelig seksuel oplevelse, til, er at ringe til et af de voldtægtscentre, som findes rundt om i landet. Her er der fagpersoner, som står klar til at hjælpe. Eller du kan ringe til os – i Joan-Søstrene er vi altid klar til at lytte og støtte dig.

Hvad kan du gøre som pårørende eller fagprofessionel?

Omverdenens reaktioner har typisk stor indflydelse på, hvordan kvinder kommer videre efter det/de seksuelle overgreb, som de har været udsat for. Risikoen for retraumatisering er stor, hvis nærtstående – for eksempel familie og venner – ikke lytter til og støtter kvinden, som har været udsat for voldtægt. Det samme gælder kvinders møde med systemet – herunder politiet – også her er det vigtigt, at man som fagprofessionel lytter og anerkender kvindens fortælling og ikke mindst har indsigt i, hvordan seksuelle overgreb som voldtægt kan resultere i traumereaktioner, som påvirker evnen til at afgive forklaring. Som fagprofessionel og pårørende er det vigtigt at søge viden om området, og hvordan du bedst kan støtte en kvinde, som fortæller, at hun har været udsat for et seksuelt overgreb. Hos Joan-Søstrene kan du altid ringe som pårørende eller fagprofessionel, hvis du vil vide mere om, hvordan du kan støtte en kvinde, som har været udsat for voldtægt. Første skridt er at være opmærksom på at være en empatisk lytter, når kvinden fortæller om sine erfaringer. Det kan du blandt andet gøre ved at anerkende kvindens handlinger, og det, at hun vælger at fortælle det til dig.