Vejledning til anmeldelse

Når du skal anmelde en voldtægt eller et voldtægtsforsøg, skal du huske følgende:

 • Anmeld hurtigst muligt voldtægten/voldtægtsforsøget.
 • Anmeldelse skal ske i den politikreds, hvor voldtægten/voldtægtsforsøget har fundet sted. Find kontaktoplysninger på din politikreds her: https://politi.dk/politikredse 
 • Der gælder en særlig procedure, hvis en voldtægt er foregået i et andet EU-land. Læs mere her.
 • Du kan i stedet for at henvende dig til politiet, henvende dig til voldtægtscenteret i den pågældende region. Se en oversigt over voldtægtsmodtagelser i Danmark her.
 • Vask dig ikke, tag ikke bad og skift ikke tøj først.
 • Gå ikke alene, men tag en ven eller et familiemedlem med, som du er tryg ved og som kan bevare overblikket.
 • Stå fast ved din anmeldelse.
 • Fra det øjeblik, du har anmeldt voldtægten, har du krav på en gratis bistandsadvokat betalt af det offentlige. Det skal politiet oplyse dig om, og de skal også tilkalde den advokat, som du vælger. Benyt dig af denne ret!
 • Ofre for seksuelle overgreb har også ret til at modtage gratis bistand fra en advokat før en eventuel anmeldelse af overgrebet til politiet samt en opfølgende samtale efter sagens eller retshandlingens afslutning.
 • Læs politirapporten igennem sammen med bistandsadvokaten og ret eventuelle misforståelser.
 • Lad være med at underskrive politirapporten. Det er ikke nødvendigt at underskrive, og du har heller ikke pligt til det.

Husk: Politiet har ikke ret til at foretage en afhøring af dig, uden at du først er blevet vejledt om retten til en bistandsadvokat og advokaten er kommet til sted. Det fremgår af retsplejeloven.

Husk: Politiet kan stille spørgsmål, som kan virke meget nærgående, personlige og irrelevante for sagen. Din bistandsadvokat er til stede for at sikre, at spørgsmålene faktisk er relevante for sagen, så du ikke føler dig krænket af afhøringen.

Husk: I forhold til politianmeldelse og eventuel efterfølgende straffesag er du den "forurettede", det vil sige offeret, og det er ikke dig, der har ansvaret for at bevise, at der er sket en voldtægt/voldtægtsforsøg.

Hvis du føler dig forkert eller dårligt behandlet af politiet, så kan du klage. Hvis din anmeldelse bliver afvist, så har du krav på en skriftlig afvisning med en begrundelse. Det fremgår af retsplejeloven. 

Hvis du vil klage over de eller den enkelte politifolks adfærd/opførsel, kan det ske til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP). Du kan også rette henvendelse til politidirektøren. Politidirektøren skal under alle omstændigheder indberette din klage til Politiklagemyndigheden.