Incest og overgreb i barndommen

Hvad er incest og seksuelle overgreb, og hvem begår dem?

Begrebet incest betegner juridisk set seksuelle overgreb, som foregår inden for familien og udøves af søskende (også halvsøskende), forældre eller bedsteforældre. 

Da personer, som krænker børn seksuelt, også kan være personer uden for familien, eksempelvis en sportstræner, ven af familien eller anden omsorgsperson, arbejder Joan-Søstrene med et bredt incest-begreb. Kendetegnende for dette brede begreb er, at krænkeren ikke nødvendigvis er en del af familien, men at han eller hun har en form for tillidsforhold til barnet. Seksualiserede overgreb kan være vaginal, anal eller oral penetrering ved hjælp af en kropsdel eller genstand. Eller det kan være befamlinger uden på tøjet, opfordringer til at røre den voksne, onani foran barnet, seksualiserende sprog eller adfærd mv.

 

Hvorfor siger barnet ikke noget?

Når overgrebene kan foregå over længere perioder, kan det fx skyldes, at barnet bliver truet af krænkeren med vold eller anden afstraffelse eller at barnet får at vide, at de ikke må tale om det, der foregår, fordi der ellers vil ske noget slemt med enten krænkeren, barnet eller andre pårørende. Ansvaret for situationen lægges dermed over på barnet. Denne ansvarsfralæggelse kan også forstås med begrebet "grooming", hvor den voksne ved at bruge en manipulerende strategi, opbygger et tillidsforhold til barnet, før de seksuelle krænkelser starter. Den voksne sørger for at blive en vigtig del af barnets liv, og kan på denne måde bilde barnet ind, at barnet selv har lyst til at deltage i de seksuelle overgreb eller endda, at barnet selv lagde op til det.

 

Senfølger efter overgreb i barndommen

Barnet er i sin udvikling afhængig af omsorg fra voksne, hvilket bl.a. er med til at regulere barnets forståelse af menneskelig interaktion. Voksne omsorgspersoner har derfor et ansvar over for barnet for at formidle en forståelse af relationer, herunder seksualitet, som svarer til barnets udvikling og alder. Et barn, der udsættes for seksuelle overgreb, risikerer derfor ikke at lære, hvad en hensigtsmæssig, alderssvarende deltagelse i relationer indebærer. Dette, sammenholdt med hemmeligholdelse af overgrebene, medvirker ofte til, at barnet oplever skyld og skam i forbindelse med overgrebene. Andre almindelige følger efter incest og seksuelle overgreb i barndommen kan være:

 • Isolation
 • Mareridt og/eller flashbacks
 • Koncentrationsbesvær og/eller hukommelsesvanskeligheder
 • Hovedpine, mavepine eller andre fysiske smerter
 • Lavt selvværd
 • Følelse af at man ikke er værd at elske eller passe på
 • Følelse af skyld og/eller skam
 • Depression og/eller angst
 • Seksuelle vanskeligheder
 • Misbrug af mad, alkohol, sex, stoffer eller andet
 • Følelse af at være ved siden af sig selv eller have mistet sig selv
 • Vanskeligheder med at regulere nærhed og grænser i relationer
 • Selvskadende adfærd