Beslutningsprocesser

Hos Joan-Søstrene har vi flad struktur. Det betyder, at foreningen fungerer uden bestyrelse eller direktion. Beslutninger træffes sædvanligvis i enighed og ellers ved flertalsafgørelser. Alle væsentlige beslutninger forelægges på vores månedlige fællesmøder eller på et af foreningens halvårlige seminarer.

 

SEMINARERNE

Vi holder seminarer to weekender om året. Her er der lejlighed til at gå i dybden med større politiske spørgsmål, samfundsmæssige tendenser og til at planlægge foreningens arbejde for det kommende halve år. For løbende at opdatere vores viden indenfor vores fokusområder har vi ofte besøg af oplægsholdere udefra.

 

FÆLLESMØDERNE

Fællesmøderne er et vigtigt forum for kommunikationen og samarbejde mellem Joan-Søstrene. Møderne afholdes sædvanligvis den anden tirsdag i måneden. Her drøftes arbejdet i rådgivningen, og der er mulighed for at udveksle erfaringer og få gensidig supervision. På dags­ordenen er i øvrigt aktuelle emner fra presse og tv og politiske tiltag, der er relevante for vores arbejde. Fællesmøderne er det forum, hvori Joan-Søstrene sikrer, at de erfaringer, der opnås i rådgivningen, forankres i foreningens kvindepolitiske arbejde.