Hvordan bliver du Joan-Søster?

At blive Joan-Søster forudsætter et person­ligt og tids­mæssigt over­skud samt en lyst til at arbejde kvindepo­litisk. Vi arbejder gratis, anonymt og altid to og to. Anonymiteten og det, at vi arbejder to og to, er blandt andet med til at sikre, at gruppen har et ensartet ansigt udadtil.

Efter behov søger vi efter kvinder, der er inter­esserede i at arbejde frivilligt som Joan-Søstre, men vi modtager også løbende henvendelser fra kvinder, som ønsker at blive frivillige i foreningen.

Livet som Joan-Søster indledes med en introduktionsaften, hvor de potentielle Joan-Søstre orienteres om foreningens fire arbejdsområder: Vold, voldtægt, incest og seksuel chikane. Der orienteres også om vores arbejdsform, vores formål og opbygning, visioner og forventninger til hinanden. På denne måde sikres, at de interesserede får et helt overordnet billede af Joan-Søstrene som gruppe. I samme omgang afholdes der korte interviews med potentielle Joan-Søstre for at finde ud af, om vi er et match.

Derefter indgår de nye i en "føl-ordning". De deltager som tilhørere i rådgivningerne og kan deltage i vores øvrige arbejde, fx møder med politikere, formulering af høringssvar etc. Føllene har på samme måde som Joan-Søstrene mødepligt til fællesmøderne. Først efter 4-6 måneders følperiode kan de nye Joan-Søstre indgå i vagtord­ningen som rådgivere sammen med en erfaren Joan-Søster. At blive Joan-Søster kræver, at man har deltaget i introduktionsaftenerne, fællesmøderne og har haft et vist antal følvagter.

Den relativt lange følperiode sikrer, at man er klædt godt på til at deltage i rådgivningen og at man som bruger modtager kvalificeret hjælp.