Voldtægt

På det politiske plan arbejder vi for:

Samtykkelovgivning og fortsættelse af Respekt-pakke for voldtægtsofre

  • Sikre en lovgivning baseret på en forståelse af at samtykke er en gensidig proces og ikke en kontrakt.
  • Revurdering og ændring i kriterierne af beviskravene til forsæt ifm. voldtægt. Der skal være en højere nedre grænse for, hvor uvidende man kan tillade sig at være i seksuelle relationer.
  • Fortsat fokus på politiets håndtering af sager om voldtægt. Forankring i ledelse og kultur.
  • Undersøgelse af voldtægtssagers behandling i retssystemet.
  • Uddannelse af politi, anklagemyndighed, dommere og domsmænd i køn, seksualitet og overgreb for at undgå ikke-bevidst bias og brug af stereotype fremstillinger af køn og seksualitet ved domstolene.
  • Bistandsadvokatens rolle styrkes for at beskytte og styrke ofre bedst muligt.