Seksuel chikane

Det er seksuel chikane, når en kvinde uønsket bliver udsat for en seksualiseret, verbal og/eller fysisk tilnærmelse. Chikanen kan være alt fra krænkende bemærkninger til egentlige fysiske overgreb.

Seksuel chikane forekommer alle steder, hvor mennesker mødes. Det kan være skoler, foreninger, politiske partier, arbejdspladser, i nattelivet mv.

Seksuel chikane kan medføre alvorlige sociale og økonomiske konsekvenser, eksempelvis hvis den udsatte er underordnet krænkeren. Typisk frygter ofre for seksuel chikane at blive fyret, isoleret, ignoreret eller latterliggjort, hvis hun protesterer. Det samme gælder vidner til chikane. 

Reaktioner på seksuel chikane kan være:

 • Isolation
 • Mareridt og/eller flashbacks
 • Koncentrationsbesvær og/eller hukommelsesvanskeligheder
 • Hovedpine, mavepine eller andre fysiske smerter
 • Lavt selvværd
 • Følelse af at man ikke er værd at elske eller passe på
 • Følelse af skyld og/eller skam
 • Depression og/eller angst
 • Seksuelle vanskeligheder
 • Misbrug af mad, alkohol, sex, stoffer eller andet
 • Følelse af at være ved siden af sig selv eller have mistet sig selv
 • Selvskadende adfærd