Vold

Vold kan have mange former: Fysisk, psykisk, økonomisk, materiel eller seksuel vold. Ved vold i parforhold ses flere former for vold ofte samtidig. Parforholdsvold er mere almindeligt end mange ved. Oftest indledes et parforhold ikke med vold fra første dag, men udvikles typisk over tid og bliver tiltagende værre. Partneren kan være voldelig den ene dag og kærlig den anden. 

At leve i et voldeligt forhold er ofte livsødelæggende og kan i værste fald være dødbringende. Alligevel vælger mange kvinder at blive i det voldelige forhold.

Dette kan skyldes:

  • Hensyn til børnene
  • Økonomisk usikkerhed
  • Vanskeligheder med at finde en ny bolig
  • Forhold til venner og familie
  • Angst for ensomhed
  • Angst for partnerens reaktioner og repressalier
  • Manglende selvtillid
  • Følelsen af, at det er hendes egen skyld

Vold eller forsøg på vold kan skade både legeme og psyke. Det er ikke kun den der direkte udsættes for volden der lider skade, også de der overværer eller overhører volden lider skade. Det gælder særligt børn, som oplever vold i hjemmet.

Volden kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt/ikke erkendt skam. Fælles for handlingerne er dog, at de overskrider samfundets love og normer. Volden udvikles typisk over lang tid og bliver tiltagende værre.

Vold mod kvinder er en kriminel handling på lige fod med anden vold. Politiet har mange muligheder for at beskytte en kvinde, der er udsat for parforholdsvold. Der er mulighed for strakstilhold, tilhold, opholdsforbud og bortvisning. Politiet kan desuden hjælpe med overfaldsalarm og vurdering af hvor farligt den konkrete mand er. Det kræver kontakt til politiet med de beviser, der er på volden og på forfølgelse.