Hvad er en bistandsadvokat?

En bistandsadvokat er en advokat, som gratis (det vil sige uden omkostninger for dig) skal hjælpe og vejlede dig i forbindelse med voldtægtssagen. Bistandsadvokaten skal blandt andet sikre, at du ikke bliver afhørt om noget, som ikke er relevant for sagen, som f.eks. dine tidligere seksuelle forhold.

Du har krav på, at bistandsadvokaten er til stede ved afhøringerne af dig både hos politiet og senere i retten. Bistandsadvokaten skal opgøre dit erstatningskrav i sagen og skal sikre, at der - hvis du ønsker det - i forbindelse med en senere retssag mod gerningsmanden/gerningsmændene bliver fremsat anmodning om såkaldt dørlukning under afhøringen af dig i retten.

Bistandsadvokaten skal også sikre, at du løbende bliver orienteret om sagens behandling hos politiet og eventuelt også, at du senere efter straffesagens afslutning kan modtage orientering, hvis og når gerningsmanden/gerningsmændene bliver løsladt fra afsoning af straf (retsplejelovens § 741 g).

Hvis politiet ikke vil modtage din anmeldelse, så kræv at få afvisningen skriftligt sammen med en klagevejledning. Klag over afgørelsen så hurtigt som muligt.

Hvis der er fysiske tegn på voldtægten/voldtægtsforsøget, så kan du henvende dig på regionens voldtægtscenter og blive undersøgt. I den forbindelse kan eventuelle beviser også blive registreret til brug for eventuel senere anmeldelse og retssag.

Du kan også henvende dig til voldtægtscentret med henblik på undersøgelse, selvom du ikke endnu er parat til at politianmelde overgrebet. Voldtægtscentret gemmer så eventuelle fysiske beviser til eventuel brug for en politianmeldelse inden for en oplyst frist.